Toisenlainen torstai. Pauliina Aarva.

Toisenlaisen torstain vieraana 1.3. klo 18.00 on terveystutkija Pauliina Aarva, joka puhuu plasebosta, nosebosta ja uskomushoidosta. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Plasebossa on uskomatonta positiivista parannusvoimaa. Pauliina Aarva kertoo uusimmista plasebon eli lumeen vaikutuksia koskevista tutkimuksista ja pohtii suomalaista erikoisuutta, ”uskomushoitoja” ja niistä noussutta kärjekästä julkista keskustelua. Uskomukset, toivo ja luottamus liittyvät plasebovaikutukseen eli siihen, että jokin hoitomuoto auttaa paranemista, vaikka hoito ei sisältäisikään mitään tunnettua vaikuttavaa ainetta tai tekijää.  Samalla tavoin, mutta käänteisesti vaikuttava nosebo (pahennevaikutus) haittaa paranemista.

Alustuksessa pohditaan, mitä uskomushoidot ovat ja miksi erilaiset hoitamisen suuntaukset herättävät Suomessa kovin voimakkaita tunteita. Alustus johdattaa keskustelemaan muun muassa siitä, vaikuttavatko uskomushoidot plasebon vai nosebon tavoin. Miksi virallisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolelle tai sen laitamille sijoittuvia hoitomuotoja käytetään varsin paljon (noin joka kolmas suomalainen käyttää niitä)? Millaista on virallisen terveydenhuollon oma uskomushoitaminen?

Pauliina Aarva on vapaa tutkija, Tampereen yliopiston dosentti (terveyden edistäminen) ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Hänellä on pitkä kokemus ehkäisevän terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämishankkeista Suomessa ja ulkomailla. Hän on vastikään kirjoittanut yhdessä tutkijaryhmän kanssa katsausartikkelin täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tutkimuksesta Suomessa (Vuolanto P, Aarva P, Sorsa M, Helin K (tulossa) Katsaus suomalaiseen CAM-tutkimukseen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (hyväksytty käsikirjoitus).

CAM (Complementary and Alternative Medicine)-tutkimusta hän on käsitellyt myös kirjassaan Parantavat energiat. Myyttistä ja tutkittua tietoa täydentävistä hoidoista (Basam Books 2015), jota varten hän on myös  haastatellut tällaisten hoitojen käyttäjiä ja täydentäviä hoitoja asiakkailleen tarjoavia terveydenhuollon ammattilaisia. Kirjan tavoite on lisätä tietoa ja ymmärrystä näistä virallisessa järjestelmässä vaietuista hoitomuodoista.

Vuodesta 2012 lähtien Aarva on kirjoittanut Liinanblogia, jossa hän pohtii hoitamisen ideologioita, täydentävien hoitojen etiikkaa, maailmankuvaa, hoitojen plasebo- ja muita, spekulatiivisiakin vaikutusteorioita sekä tutkimusta ja alan ajankotaista keskustelua.

Aarva osallistui vuonna 2017 plasebotutkijoiden monitieteiseen konferenssiin, josta laati raportin (Aarva P Plaseboa tutkitaan monitieteisesti – plasebotutkijoiden konferenssi Leidenissa 2. – 4.4.2017. Kokousseloste. Sosialilääketieteellinen Aikakauslehti 2017: 54: 365-367). https://journal.fi/sla/article/view/67768.

1 Pauliina Aarva.JPG

Mainokset
Mainokset
%d bloggers like this: